August 10 Live Schedule

  Group NameTime to start on air
(on 10th, Otesuji)
  Tokyo Disney Land Dancing Team14:00
1Suginoko three kindergarden joint kids' team :04
2Rissho Koseikai Kochi Church Dancing Team:07
3Tsukushi:10
4Aki City joint kodomokai:12
5Kochi City joint kodomokai:15
6Twins-Land:20
7Sawada Gakuen Misato Kindergarden:23
8Sawada Gakuen Misato Daini Kindergarden:26
9Takasu kodomokai:29
10Otsu kodomokai Naruko Dancing Team:31
11Aki joint kodomokai :35
12Team GET:38
13Ryoma Gakuen Network: 41
14Troop Seven Kochi Prefecture Girlscouts:45
15Doi Gakuen Kurumi Kindergarden:49
16Mikazuki Gakuen Mikazuki Kindergarden: 53
17universities in Kansai joint team:56
18Izakaya Futoi-tei:59
19Central Group Dancing Team15:03
20Hokkaido Kochikenjinkai:06
21Wamiles Dancing team Bishojo:10
22Mitsubishi Jidosha, Hirota Group:13
23Hitachi Team:17
24Kochi University Nissho Dancing Team:21
25Sanuki Odoranna Ren:23
26MYCAL:28
27Bosatsu Ren:31
28Shikoku Kaihatsu Group:34
29Universities in Kansai Yosakoi Dosokai:37
30Mukokuseki:39
31Postal Office Team:44
32Art Wave:47
33Nihon Seimei Kochi Branch: 50
34YONDEN: 53
35Meiji Seimei:55
36Dreamer Bay Shateu:58
37Kochi Medical University Dancing Team16:03
38Senshu University Kochikenjinkai:05
39Unity Beat:07
40Kochi Club:11
41TEAM RISE:14
42THE NIKE SHOP MODEL:19
43Shikoku Bank:22
44Hiragishi Tenjin Soran Odori Hozonkai:24
45Naniwa Young Team (Kinki University Almni Kochi Branch):27
46Saasa Yotchore Odoroyo Team:29
47Team La Crasse with SUPER DANCERS:32
48Nomura Shoken Kochi Branch:35
49Kochi Prefectural Office Team: 40
50Kochi University of Technology:44
51Kochi City Office Dancing Team:47
52Kano Kensetsu:49
53Kochi Prefecture Construction Association: 54
54Shimamura Shashinkan:57
55Kochi Shinyo Kinko17:00
56Asahi Shokuhin:03
57Matsurida Yotteko:06
58Kochi Newspaper Hoso Kaikan Group:08
59Nishiyama Group:12
60Honiya:15
61Tosajoshi Women's College:19
62NTT Docomo:22
63Attaka Kochi Oyadoren- - -
64Kochi Citizens' Constitution Promoting Conference:25